Τηλ. 210 9533036 Fax 210 9533059 Κιν. 6947931755


·         Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης.

·         Εκπεστέες δαπάνες.

·         Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με την ισχύουσα  φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία.

·         Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.

·        Επιμέλεια επιστροφών φόρων και ΦΠΑ.

·         Δηλώσεις Νομικών Προσώπων.

·         Εξωδικαστικός συμβιβασμός & ρύθμιση οφειλών.

·         Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.