Τηλ. 210 9533036 Fax 210 9533059 Κιν. 6947931755


·         Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης

·         Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting)

·         Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη.

·         Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύνταξη καταστάσεων εσόδων – εξόδων (P&L statement), πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σύγκριση τους με το budget

·         Επιθεώρηση της λειτουργίας του συστήματος κοστολόγησης για τυχόν βελτιώσεις – διορθώσεις και εφαρμογή της μεθοδολογίας Activity Based Costing

·         Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων

·        Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)

·         Μελέτες Βιωσιμότητας

·         Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων

·         Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού

·         Κωδικοποίηση διαδικασιών για την παρακολούθηση του οικονομικού αποτελέσματος των έργων κατασκευαστικών επιχειρήσεων

·         Αποτίμηση για εξαγορά – πώληση επιχειρήσεων