Τηλ. 210 9533036 Fax 210 9533059 Κιν. 6947931755


·         Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού – έκτακτου).

·         Διαγνωστικός έλεγχος για τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τεκμηριωμένη έκθεση.

·         Κατάρτιση προϋπολογιστικών και οικονομικών εκθέσεων.

·         Μελέτες βιωσιμότητας.

·         Εφαρμογή Διεθνών λογιστικών προτύπων.

·         Business plans.

·         Έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

·         Έλεγχοι βραχυχρόνιων οικονομικών καταστάσεων..