Τηλ. 210 9533036 Fax 210 9533059 Κιν. 6947931755

 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)

 

TAXISnet (ΓΓΠΣ)

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (TAX HEAVEN)

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

www.gsis.gr